ISSN 1337-6179          dnes je streda 17. apríla 2024, meniny má Rudolf , zajtra Valér 
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Znamenie:
Lev
Fáza Mesiaca:
2. fáza
Časť rastliny:
plod
Živel:
oheň
Výživa:
bielkoviny/plod
Sila Mesiaca:
zostupná
Magazín - článok
článok bol uverejnený: 25.4.2007

SPIRITUÁLNA TERAPIA a METÓDA SRT

Tieto duchovné praktiky začína používať vo svojej praxi čoraz viac psychoterapeutov či liečiteľov. Nie každému je zrejmé, o čo pri tejto terapii ide. Obrátili sme sa preto na našu odbornú spolupracovníčku Dr. Prevendárovú, aby nám ju priblížila.

Čo si máme predstaviť pod spirituálnou terapiou, ktorá je súčasťou vášho repertoáru pomoci ?
Spirituálnou terapiou sa dá nazvať každý druh liečenia, pri ktorom sa počíta s duchovnou zložkou človeka. Kedysi sme sa v psychológii učili, že ľudskú bytosť treba chápať ako „ bio-psycho-sociálny systém“. V klasickej medicíne je (žiaľ ešte stále) predmetom liečenia iba samotné ľudské telo a to aj v prípade psychiatrie, ktorá sústreďuje svoje úsilie na opravu a údržbu mozgovej činnosti... Pri práci s človekom využívam jeho duchovné spojenie s Bohom a bytosťami, ktoré nás na ceste k Bohu vedú, bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo neveriaci. Poviem to ešte inak, aby tomu rozumel aj psychológ ateista: Od minulého storočia je v psychológii uznávaná teória A. Maslowa, ktorý tvrdil, že tendencia k rastu, sebaaktualizácii je nám všetkým vlastná a je tým, čo nás uspokojuje a napĺňa šťastím. To tajuplné slovo sebaaktualizácia v mojom ponímaní presahuje schopnosť telesného, psychického a sociálneho rozvoja a je úzko spojené s duchovnosťou človeka.

No dobre, ako teda možno spirituálne pomáhať človeku, napríklad ak je neveriaci?
Nepotrebujem, aby bol človek veriaci, ani nikoho neprehováram k viere. Dôležité je, aby dotyčný klient nemal predsudky a vopred neodsudzoval mňa a môj spôsob pomoci. To sa stáva občas nielen materialisticky zameraným ľuďom, ale aj hlboko veriacim: Prídu ku mne a keď zistia, že sa zhováram s nejakými pre nich neviditeľnými bytosťami, je to pre nich neprijateľné, aj keď ich existenciu poznajú z Biblie. Usúdia, že také niečo je pre človeka zakázané alebo nemožné a preto prerušia spoluprácu, skôr než vôbec môže začať. Snažím sa tejto situácii predchádzať a v uvedených prípadoch volím síce trochu zdĺhavú, ale aj tak účinnú metódu hlbinnej dynamickej psychoterapie, ktorá patrí do rámca klasických, oficiálnou vedou „posvätených“ psychoterapeutických postupov.

Vráťme sa ale späť k otázke, v čom spočíva táto spirituálna liečba ?
Tento druh spirituálnej terapie sa nazýva Spiritual Response Therapy (skratka SRT) , voľne preložené ako terapia duchovnou odpoveďou. Jej autorom je Robert E. Detzler žijúci v USA, pôvodným povolaním kazateľ, učiteľ a poradca, ktorý spolu so svojou ženou Mary Ann založili The Spiritual Response Association - združenie, ktoré má dnes spolupracovníkov po celom svete (E- mailový kontakt na americkú asociáciu je srassoc@spiritualresponse.com) . Metóda využíva komunikáciu s duchovnými bytosťami, tvoriacimi naše Vyššie Ja . Cieľom je v spolupráci s nimi preskúmať a odstrániť rôzne psychické zranenia a podvedomé bloky, ktoré človeku bránia v raste, rozvoji - inými slovami (podľa Maslowa)- ktoré mu bránia na ceste k sebaaktualizácii. Vyššie Ja majú všetci ľudia, samozrejme aj ateisti, len spojenie nie je aktualizované. Je to asi tak, ako keď máte mobil, avšak bez spojenia s operátorom... Na liečebné účely je nutné mať spojenie s bytosťami, ktoré sú z hľadiska duchovnej hierarchie pokiaľ možno na najvyššej úrovni. Takže nepripadá do úvahy, aby nám radili povedzme bytosti z nižšieho astrálu, ktoré (ak sme schopní ich vnímať) nás chcú skôr zabaviť či vystrašiť, ale pomáhať nemôžu, lebo ich poznanie je dosť obmedzené. Alfou a Omegou tejto metódy je teda naučiť sa rozoznávať, kto sa k vám prihovára a čo vám hovorí. Musí to mať hlavu a pätu a najmä je potrebné sa presvedčiť o výsledku takejto spolupráce. Študujúci sa najskôr učí pracovať so svojim Vyšším Ja prostredníctvom kyvadla a tabuliek, na ktorých sú označené možné zdroje a príčiny aktuálnych problémov. Časom sa duchovná komunikácia zdokonaľuje, takže človek dokáže mnohé vidieť a počuť „vnútorným“ zrakom a sluchom, čo veľmi uľahčuje prácu. Príčiny telesnej, psychickej a sociálnej disharmónie treba najskôr identifikovať, pochopiť ich a potom požiadať o ich odstránenie.

Ako viete, či vidíte a počujete správne, ak ide o veci, ktoré ľudia bežne nevidia a nepočujú?
Ak chcem, môžem si isté informácie overiť u kolegov, ktorí vedia s danou metódou pracovať. Odpovede na rovnakú otázku musia byť totožné, pretože vo svete najvyšších bytostí spojených s Bohom niet názorových treníc... Správnosť postupov je však vždy najlepšie overitelná v praxi. To znamená, že liečba – ak má byť správna – musí mať pozitívny efekt a v konečnom dôsledku pomáhať ľuďom zlepšiť ich kvalitu života.

Mohli by ste konkretizovať, aké problémy sa dajú riešiť pomocou metódy SRT ?
Spiritual Response Therapy je metóda, umožňujúca liečiť široké spektrum psychických aj vzťahových problémov, ale aj niektoré telesné ochorenia, pretože telo a duša sú navzájom spojené. I keď používam túto metódu už viac rokov, stále objavujem jej nové indikačné možnosti, až sa mi zdá, že sú takmer neobmedzené. Riešim cez ňu rôzne ťažkosti jednotlivcov, ktoré sťažujú ich prežívanie a spoločenské uplatnenie. Napríklad úzkosti, fóbie, depresie, pocity neistoty a nízkej sebadôvery... Klienti prichádzajú, aby našli pomoc v beznádeji či panike, napríklad po strate partnera, zamestnania , pri traume zo znásilnenia a podobne. Dajú sa takto riešiť aj partnerské nezhody, najmä vtedy, ak schopnosť efektívne komunikovať je zablokovaná následkom predsudkov, negatívnych presvedčení a energie hnevu, zlosti, nenávisti. Dá sa takto liečiť aj chorobná žiarlivosť, či iné nutkavé stavy, vrátane niektorých závislostí ... Čo sa týka telesných ochorení, stretávam sa hlavne s prípadmi, ktoré medicína označuje ako chronické alebo neliečiteľné. Myslím, že komplexný popis indikačných možností by zabral niekoľko strán, takže bude lepšie, ak sa ma opýtate opačne - kde sú limity tejto metódy a kedy nie je vhodné ju používať.

Dobre, má teda použitie tejto metódy nejaké obmedzenia?
Budem hovoriť najskôr o podmienkach, ktoré musia byť dodržané, ak má byť SRT účinná. Prvou podmienkou je dostatočná motivácia a chuť niečo so sebou robiť, teda zmeniť sa. Ak niekoho bolí koleno, je jasné, že sa chce bolesti čo najskôr zbaviť, hoci aj tu existujú výnimky. Povedzme u človeka, ktorý chce prostredníctvom svojej choroby manipulovať s partnerom, pripútať ho k sebe, vzbudiť v ňom pocit viny či ľútosti. V prípade návyku na cigarety alebo alkoholovej závislosti je dostatočná motivácia pre liečbu nevyhnutnou podmienkou. Nič nemožno robiť bez súhlasu dotyčného, aj keď jeho okolie úpenlivo prosí o pomoc. V prípade vzťahových ťažkostí je ešte viac evidentné, že ľudia často nemajú ani zamak chuti v niečom sa meniť. Chcú len, aby sa zmenil partner, dieťa, svokra, šéf.... Lenže tadiaľ cesta nevedie. Druhou podmienkou je „bezpredsudkovosť“, ktorú som už v úvode spomínala. Čo sa týka účinnosti metódy SRT - pri fyzických ťažkostiach je rozhodujúce, či ide o poruchu funkčnosti orgánu, alebo je zasiahnutá už samotná jeho štruktúra. V prípade štrukturálnych zmien treba voliť iný druh terapie. Efektívnosť tejto metódy klesá tiež s vekom, čo súvisí jednak s neochotou vzdať sa starých návykov, ale aj so zníženou vitalitou a menšou schopnosťou regenerácie organizmu.

Ako dlho trvá liečba metódou SRT a koľko sedení treba absolvovať ?
To vždy závisí od závažnosti problému. Prípady „zázračného vyliečenia“ po jednom sedení sa síce konajú, ale skôr výnimočne. Mnohé problémy sú na sebe nabalené ako šupky od cibule. Najskôr odstránite jednu vrstvu, no potom zbadáte, že je pod ňou ďalšia. Poviem príklad z posledného obdobia: 35 ročná žena, vydatá, dve deti. Klientkin problém spočíval v nespracovanej traume z obdobia dospievania, kedy bola sexuálne zneužívaná svojim otčimom. Trpela tzv. posttraumatickou stresovou poruchou s opakujúcimi sa mučivými myšlienkami a pocitmi, ktoré sa jej znova a znova - už dlhé roky- nutkavo vracali. Tieto ťažkosti sme odstránili behom prvých dvoch sedení, no potom nastala potreba riešiť ešte jej manželský sexuálny život a vzťah k mužom všeobecne, ktorý bol takisto poznamenaný zážitkami z dávnej minulosti . Keby som mala k dispozícii iba klasické psychoterapeutické postupy, liečba by trvala nepomerne dlhší čas. Metódou SRT klientka absolvovala zatiaľ tri sedenia a je veľmi spokojná, nielenže sa stratili nutkavé myšlienky, ale zlepšil sa aj jej manželský život a pocítila tiež pozitívnu zmenu vo vzťahu k viacerým mužom z jej sociálneho okolia.
Teraz späť k vašej otázke: Jedno sedenie je skôr výnimka, aj v prípade ohromujúceho úspechu navrhujem klientom ešte ďalšiu, poslednú kontrolnú návštevu. Málokedy je potrebné absolvovať viac než tri sedenia, ak však klient trpí istou poruchou už niekoľko rokov, je možné, že naša spolupráca bude trvať zopár mesiacov. Nemusíme sa stretávať často, intervaly medzi sedeniami sú povedzme dvoj až štvortýždňové. Treba sa pripraviť na to, že prvé sedenie trvá aj s rozhovorom 2 až 2 a pol hodiny. Ostatné stretnutia sú obvykle jednohodinové.

Za aký čas možno pocítiť účinky terapie?
Veľmi často klienti hovoria o okamžitej úľave, ale závisí to opäť od toho, s čím prichádzajú. Niekedy pri prvom sedení pociťujú iba určitý druh únavy, akoby pre spánkom. Typický je však skôr kľud a pohoda, ktorú pri terapii zažívajú. Často sa stane, že prvý týždeň po terapii klienti zaznamenajú pozitívnu zmenu a majú z toho až euforické pocity, avšak keď sa po týždni problém vráti, sú sklamaní. Bolo by škoda vtedy prerušiť spoluprácu, lebo takáto neustálenosť je dosť častá a dá sa ešte vyladiť. Ak však ani po treťom sedení nenastanú žiadne zmeny k lepšiemu, treba uvažovať o inom druhu terapie.

Je možné obrátiť sa v prípade potreby na vás aj v čase medzi sedeniami?
V niektorých prípadoch je to dokonca nutné. S klientmi sa dá udržiavať kontakt prostredníctvom telefónu a e-mailových správ.

UPOZORNENIE: Všetkým, ktorí prejavili záujem o kontakt s Doc. Prevendárovou: tel.č. 0904 983 484 alebo si pozrite náš katalóg v sekcii LIečitelia - terapeuti pod názvom RODINNÉ PORADENSTVO


autor článku: Doc. Dr. Jitka Prevendárová, PhD. (vizitka autora)


Zaradený v rubrike: Psychohygiena (všetky články v rubrike)
Článok bol prečítaný: 16753 krát

Fotogaléria ku článku

Zobraziť detail obrázku...
Foto: archív redakcie

Súvisiace informácie

Ponúkate službu alebo produkt súvisiace s článkom? Toto je miesto pre Vašu reklamu. Neváhajte a zviditeľnite svoje podnikanie! Pridajte SEM svoj odkaz vo forme textu alebo obrázku, alebo s kontaktnými údajmi o Vás.
Ak chcete pridať Vašu reklamu pod tento článok, napíšte nám na náš email: info@magazinluna.skpredplatitelia

Copyright (C) 2007 - 2024 Magazín LUNA, s.r.o., ISSN 1337-6179
(verzia aplikácie 4.14)