ISSN 1337-6179          dnes je štvrtok 28. septembra 2023, meniny má Václav , zajtra Michal, Michaela 
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Znamenie:
Ryby
Fáza Mesiaca:
2. fáza
Časť rastliny:
list
Živel:
voda
Výživa:
sacharidy
Sila Mesiaca:
vzostupná
Magazín - článok
článok bol uverejnený: 11.11.2009

BIOHARMONI® – NOVINKA Z OBLASTI DETOXIKÁCIE ORGANIZMU

Bioharmoni® predstavuje univerzálny preventívny detoxikačný program, ktorý rieši najčastejšie sa vyskytujúce toxíny a toxíny s najväčšmi poškodzujúcim účinkom, ako to ukázali dlhoročné skúsenosti a dlhodobý výskum pôsobenia toxínov na ľudský organizmus


Bioharmoni® je účinná a komplexná detoxikačná séria ôsmich preparátov, vychádzajúca z dlhoročného výskumu MUDr. Josefa Jonáša, priekopníka v oblasti detoxikačnej a informačnej medicíny. Toxická záťaž zložená z celého radu toxínov môže narušiť autoregulačné pochody v v orgánoch i celom organizme. Obvykle sú medzi toxickou záťažou orgánov prítomné ako emočné toxíny, tak metabolické, toxíny vytvorené činnosťou človeka alebo nachádzajúce sa v prírode. Detoxikácia orgánov musí byť preto komplexná.

Ak totiž vznikne vplyvom toxínov v ľudskom organizme chaos, teda nízka hladina usporiadanosti, vznikajú choroby a poruchy funkcie rôznych telesných a nervových orgánov. Snahou výskumného tímu okolo MUDr. Jonáša preto bolo vrátiť organizmu harmóniu – teda nastoliť dobrú funkciu autoregulácie.

Detoxikačný efekt radu bioharmoni ® je založený na prítomnosti liečivých bylín, spojených s informačnými programami. Toto spojenie spolu s originálnym riešením konštrukcie programu robí z bioharmoni® veľmi účinný preventívny detoxikačný prostriedok. Set bioharmoni® obsahuje celkom osem preparátov. Poradie 1-8 (v dvoch balíčkoch po 4 preparáty) je zvolené na základe skúseností MUDr. Josefa Jonáša so stratégiou detoxikácie.

bioharmoni® 1
pracuje s emóciami. Emócie síce dávajú životu farbu, vôňu a chuť, ale na druhej strane môžu byť príčinou mnohých zdravotných problémov. Tieto „škodlivé emócie“ sa môžu ventilovať do našej psychickej sféry a tam potom ovplyvňovať naše nálady a sú motívom nášho chovania, ambícií a cieľov. Druhý smer, ktorým sa tieto emócie ventilujú, je smer „somatický“, teda do telesných tkanív a orgánov. Každý náš orgán je nositeľom emócií, ktoré môžu mať veľmi často symbolický význam. Postihnuté oči nechcú vidieť, postihnuté uši nechcú počuť a štítna žľaza je symbolom komunikácie medzi ľuďmi. Žalúdok je orgánom starostí, obličky úzkosti, pečeň agresivity, pľúca depresie, srdce strachu. Každá choroba, každý zdravotný problém si nesie svoju emocionálnu zložku, ktorá môže niekedy predstavovať hlavný dôvod vzniku choroby, inokedy môže byť len jedným z dôvodov, prečo ochorenie vzniklo.
bioharmoni 1, ktoré „rozbíja“ patologické emócie, považujeme za superkľúč, teda kľúč, ktorý otvára vchod k ďalším toxínom, nakoľko tieto emócie môžu veľmi úspešne blokovať uvoľňovanie ďalších toxínov z nimi stresovaného tkaniva či orgánu. Preto tento prípravok nesie číslo 1 v produktovom rade a mal by byť užívaný ako prvý.

bioharmoni® 2
sa venuje metabolizmu. Človek v priebehu svojho vývoja výrazne zmenil svoju pôvodnú výživu. V poslednom storočí sa naša výživa už v ničom nepodobá pôvodnej strave človeka. Z týchto a mnohých ďalších dôvodov vznikajú poruchy látkovej výmeny (metabolizmu), ktoré spôsobujú hromadenie metabolitov v ľudskom organizme. Metabolity následne pôsobia ako toxíny, čo dobre ilustruje všeobecne známa porucha metabolizmu živočíšnych tukov, metabolity ktorých výrazne ovplyvňujú cievny systém, alebo porucha metabolizmu cukrov. Všetky živiny musia byť metabolizované, a ktorákoľvek potravina s teda môže stať jedom. Častým poruchám podlieha i bielkovina, ktorá je hlavnou súčasťou nášho stravovacieho programu: lepok (glutén). Poruchou metabolizmu lepku trpí predovšetkým nervový systém a tiež sliznice. Prísna diéta nás však metabolitov nezbaví. Diéta ovplyvňuje predovšetkým to, čo sa s naším telom stane v budúcnosti, ale má len malý vplyv na to, čo sa stalo v minulosti. Pretože poruchami metabolizmu trpí väčšina dospelej populácie, zaraďujeme tento preparát na druhé miesto v poradí detoxikačného programu bioharmoni®.

bioharmoni® 3
je určený na vylučovanie toxických kovov a látok s ionizačným účinkom. Tieto toxíny môžu byť príčinou celého radu zdravotných problémov a ich toxický účinok možno rozdeliť do troch oblastí.
Po prvé nepriaznivé pôsobenie na elektrické deje v našom organizme. V bunkách nášho organizmu vznikajú elektrické potenciály, ktoré bunku vytvárajú z cukru a kyslíka. Šíri sa v našom organizme po presne určených dráhach. Majú mnoho funkcií a dôležité je, aby skutočne išli z miesta vzniku presne do miesta určenia. Ak sa však v izolačných vrstvách medzi jednotlivými vodiacimi dráhami ocitajú kovy, môže dôjsť k prebíjaniu elektrických potenciálov, a tým k z elektrického chaosu, ktorý má negatívne dôsledky na celý rad procesov predovšetkým v nervovom systéme.
Za druhé toxické pôsobenie kovov na bunku. Niektoré jedovaté kovy narušujú dýchacie procesy bunky a bunečnú látkovú výmenu. A za tretie vplyv toxického kovu na epigenetické prostredie. Gén pracuje v určitom prostredí, ktoré je pre jeho funkciu veľmi dôležité. Toto prostredie sa nazýva epigenetické. Prítomnosť toxických kovov predstavuje veľmi silný genotoxický faktor, čo má negatívne dôsledky na funkciu génov. Ešte silnejším genotoxickým činiteľom sú látky s ionizujúcim účinkom ako je napríklad stroncium, cézium, plutónium, paládium atď. Životné prostredie prináša veľké množstvo týchto toxínov (veľa z nich je dôsledkom havárie reaktoru v Černobyle, ktoré sa dodnes nachádzajú nielen v životnom prostredí, ale aj v našej populácii). Preto je detoxikačný program bioharmoni 3 venovaný riešeniu tejto závažnej toxickej záťaže.

bioharmoni® 4
Fungovanie ľudského organizmu je do značnej miery závislé na kvalitnom fungovaní imunitného systému. Imunitný systém nielen chráni náš organizmus pred prienikom cudzorodých látok a mikroorganizmov, ale udržuje i komplikovaný vnútorný svet nášho organizmu v harmónii. Pri poruche imunitného systému sme vystavení nebezpečenstvu častých infekcií, ale problémy môže spôsobiť i premnoženie niektorých mikroorganizmov, ktoré sú za normálnych podmienok bežnou súčasťou nášho organizmu, ako napríklad plesní, vírusov (herpes) a mnoho ďalších. Rovnako riadenie imunitného systému je veľmi citlivá záležitosť, pretože reakcia imunitného systému musí byť primeraná a správne cielená. Neprimeranosť reakcie imunitného systému je príčinou alergií a zle cielená zasa spôsobuje autoimunitné problémy. Preto je do preparátu bioharmoni 4 zaradený i program detoxikácie organizmu od chemických látok, z ktorých predovšetkým benzopyren a dioxíny sú v tejto civilizácii veľkým nebezpečím, nakoľko môžu spôsobovať mutácie našich génov, a byť tak príčinou závažných chorôb. Vzhľadom k tomu, že detoxikačné procesy prebiehajú predovšetkým prostredníctvom nášho imunitného systému, je jeho detoxikácia zaradená do stredu nášho detoxikačného programu – teda pod číslo 4.


bioharmoni® 5
Dôležitá je aj detoxikácia lymfatického systému, ktorý privádza bunkám živiny a je hlavnou cestou pre látky imunitného systému, ale tiež odvádza nežiaduce látky a splodiny metabolizmu. Preto je veľmi dôležité, aby bol lymfatický systém zbavený toxínov a mohol dobre plniť svoju funkciu. Lymfatický systém býva veľmi často zaťažený toxínmi, lebo predstavuje ústredný prvok tzv. autodetoxikačného procesu prebiehajúceho v našom organizme nepretržite. Preto sme vyvinuli preparát bioharmoni® 5. Naviac sú do neho pridané i detoxikačné programy zbavujúce náš organizmus rezíduí antibiotík a iných liekov. Prakticky žiadny človek sa totiž vo svojom živote nevyhne užívaniu rôznych liekov, ktorých rezíduá môžu v organizme pretrvávať a spôsobovať problémy. Špecifický program zaradený do produktu bioharmoni® 5 umožňuje právne využitie vitamínov, ktoré sa dostávajú do nášho organizmu spolu s potravou. Keby ich organizmus nevedel správne využiť, potom by napriek ich veľkému prísunu mohol trpieť nedostatkom, čo by malo za vážny dôsledok pre jeho fungovanie.

V preparátoch bioharmoni® 6,7 a 8 sú obsiahnuté programy zamerané na detoxikáciu jednotlivých orgánov, zatiaľ čo predchádzajúce preparáty riešili univerzálne toxíny, ktoré sa môžu usadzovať v rôznych tkanivách i orgánoch.

bioharmoni ® 6
obsahuje špecifické programy určené k detoxikácii dýchacieho systému, srdcovo-cievneho systému, pečene, sleziny a močového ústrojenstva. Orgány zanesené v tomto preparáte predstavujú základné orgány, tzv. materské, ktoré sú nenahraditeľné a ktoré k životu potrebujeme.

bioharmoni ® 7
obsahuje programy pre systém pohlavných orgánov, kožu, kĺby, periférny nervový systém, črevo a štítnu žľazu.

bioharmoni ® 8
harmonizuje funkciu žilového systému, oka, ucha, ústnej dutiny, pankreasu, prsných žliaz a mandlí.

Detoxikačný program 8. preparátov je rozdelený do dvoch detoxikačných balíčkov po štyroch kusoch a zaradený do preventívnych detoxikačných balíčkov JOALIS z výskumu MUDr. Josefa Jonáša.

Nosné médium sa skladá z fruktozového sirupu a 20% liehu. Z flaštičky sa užíva 2x denne 5 ml. Dôležité je zachovať časový odstup medzi užitím bioharmoni a jedlom, a to najmenej pätnásť minút. Užívanie preparátov je možné kedykoľvek prerušiť a detoxikáciu potom opäť začať po akejkoľvek prestávke. Jednotlivé preparáty by na seba mali naväzovať podľa poradia od 1-8.

V prípade záujmu o detoxikáciu prostredníctvom univerzálneho detoxikačného programu bioharmoni® si balíčky môžete objednať tu.ZDROJ: JOALIS INFO, január-február 2008

Zaradený v rubrike: Detoxikačná medicína (všetky články v rubrike)
Článok bol prečítaný: 12653 krát

Fotogaléria ku článku

Zobraziť detail obrázku...
Foto: archív MUDr. Jonáša
Zobraziť detail obrázku...
Foto: archív JOALIS
bioharmoni ® 1-4 objednať tu
Zobraziť detail obrázku...
Foto: archív JOALIS
bioharmoni ® 5-8 objednať tu

Súvisiace informácie

Ponúkate službu alebo produkt súvisiace s článkom? Toto je miesto pre Vašu reklamu. Neváhajte a zviditeľnite svoje podnikanie! Pridajte SEM svoj odkaz vo forme textu alebo obrázku, alebo s kontaktnými údajmi o Vás.
Ak chcete pridať Vašu reklamu pod tento článok, napíšte nám na náš email: magazin.luna@outlook.compredplatitelia

Copyright (C) 2007 - 2023 Magazín LUNA, s.r.o., ISSN 1337-6179
(verzia aplikácie 4.14)